Povinná publicita

Naše nudle pomáhají potřebným.


Projekt je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Předmětem projektu "Chráněné nudle" reg.č. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350, je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí asijského typu. V podniku vznikne celkem pět nových pracovních míst, z toho čtyři místa budou určená pro osoby se zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na směnný provoz. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v nově vytvořeném provozu výrobny čerstvých nudlí asijského typu.